Vážení návštěvníci,

níže uvedená nabídka je určena všem zájemcům bez ohledu na to, jestli je gastronomie vaší životní láskou, chlebem nebo ji dále vyučujete. Nabízíme odborné vzdělávání pro odborně-profesní sféru i širokou veřejnost. Rozdíly jsou v zacílení na problém a mírném přizpůsobení se potřebám a zájmům našich posluchačů.

Školení je vedeno profesionálními lektory působícími na vysokých i středních školách v ČR i odborníky z praxe. Jejich zkušenosti se opírají o praxi, zkušenosti z profesního života a gastronomických soutěží.

Doporučení provozovatelům gastronomických zařízení před školením

Má-li být školení 100% úspěšné, je nutno znát prostředí a míru úrovně služeb. Za účinnou metodu, kterou jsme k analýze kvality služeb vyvinuli lze považovat mystery shopping. Tato metoda sceluje prvky marketingového mixu (tedy toho co host vnímá mnohdy i podprahově, ale neumí pojmenovat) s prvky profesními. Nabízíme Vám proto na úvod audit služeb v podobě návštěvy zkušeného komisaře. S výsledky konkrétní návštěvy bude potom seznámen pouze manažer provozu nebo osoby jím určené. Cena služby našeho komisaře je 4000,- Kč včetně dopravy. Za tuto cenu poskytujeme obvykle dvě návštěvy komisařů. Podotýkáme, že 40% nákladů je ihned znovu vráceno podniku v podobě tržby restaurace. Odhalení chyb a příležitost se zlepšit je k nezaplacení! Jména komisařů nezveřejňujeme. Jedná se o renomované odborníky s víceletou praxí pracujících obvykle v manažerských funkcí v gastronomii. Na tuto činnost doporučujeme navázat školením personálu – Mystery shopping.

 

 1. Mystery shopping

Určeno: provozní, vedoucí podniku, majitel, vyučující odborných předmětů

Výukový cíl: Naučit se definovat a vyjádřit kvalitu služby

Přínos: Sebereflexe i poznání konkurence

Školení v rozsahu 4 h. Seznamuje posluchače s hodnotícími kritérii kvality služby. Při té příležitosti lektor upozorňuje na časté nedostatky v praxi. Důležitými příčinami těchto nedostatků jsou „provozní slepota“, nízká míra akceptace moderních trendů. Hlavní příčinou jsou však základní nedostatky ve společenském chování, komunikaci a odbornosti personálu. K dnešnímu dni jsme v ČR i na Slovensku prověřili více než 400 podniků.  Autorem metody je tým odborníků z Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu vedený Mgr. Alexandrem Burdou.

 

Cena práce lektora 4000,- Kč

Počet posluchačů je neomezen.

Lektor: Mgr. Alexandr Burda

 

 1. Lidé ve službách, etiketa a komunikace s hostem

Určeno: provozní, vedoucí, majitel, obsluhující personál, pracovník recepce

Výukový cíl: Osvojit si prvky etiketu v každodenní restaurační praxi

Přínos: Nastavení standardů chování zaměstnanců

Školení v rozsahu 6 h. Seznamuje posluchače s nároky na pracovníky služeb. S posluchači jsou aktivně konzultovány každodenní situace z provozu a probírány „notoricky“ známé základy společenského chování, ve kterých jsou opakovaně v praxi shledávány chyby. Etiketa se specializuje na chování v restauraci a především komunikaci s hostem. Důležitou dovedností je schopnost řešení reklamace ke spokojenosti hosta.

 

Cena práce lektora je 6000,- Kč

Maximální počet posluchačů je dvacet.

Lektor: Mgr. Alexandr Burda

 

 

 1. Servisní dovednosti

Určeno: provozní, obsluhující personál

Výukový cíl: Osvojení si servisních dovedností a zkvalitnění servisu

Přínos: Profesionalizace služby, vyšší efektivita práce, nastavení standardů

Školení v rozsahu 6 h. V průběhu školení se věnujeme technice servisu a debarasu pokrmů. Důraz je kladen na efektivitu a kvalitu provedené práce. Dále na vhodnou volbu inventáře a způsoby obsluhy, práci s příručníkem.  Posluchači se seznámí s možnostmi konzumace jednotlivých pokrmů a správností založení dle menu. Důležitou dovedností vedoucí k doporučení hostu je sestava menu dle gastronomických pravidel. Aplikace základních dovedností je v praxi často podceňována.

 

Cena práce lektora je 6000,- Kč

Maximální počet posluchačů je deset.    

Lektor: Mgr. Alexandr Burda

 

 

 1. Základy nápojové kultury

Určeno: provozní, vedoucí podniku, obsluhující personál,

Výukový cíl: Seznámit posluchače se moderními trendy při sestavě nápojového lístku, s nabídkou a servisem jednotlivých nápojů.

Přínos: Správně sestavená nabídka a efektní prodej, odstranění chyb v nabídce

Kurz s časovou dotací v rozsahu 6 h, který doporučujeme provozovatelům a obsluhujícímu personálu všech gastronomických zařízení. Cílem kurzu je seznámit účastníky s nároky na sestavu nápojového a vinného lístku. Převážná část kurzu je věnována charakteristice a servisu jednotlivých nápojů. Obsah kurzu je na místě aktualizován dle nabídky a klientely podniku. Na této kurz přímo navazuje studium kurzu baristů I., baristů II., sommeliérský kurz.

 

Cena práce lektora bez dopravy je 6000,- Kč

Maximální počet posluchačů je dvacet.

Lektor: Mgr. Alexandr Burda

 

 

 1. Základy sommeliérstvíčtyřdenní kurz přímo ve vinařství

Určeno: provozní, vedoucí podniku, majitelé, obsluhující personál, vyučující odborných předmětů, zájemci o poznání moravských vín

Výukový cíl: Objasnit posluchačům podstatu kvality vín a zkvalitnit servis

Přínos: Profesionalizace služby, efektivnost prodeje

Účastníci kurzu se seznámí s pěstováním, výrobou, nákupem a servisem vín. Kurz proběhne po dobu tří dnů ve školící místnosti i v terénu. Teoretická část je vždy doplněna o degustace a senzorické hodnocení. Účastníci navštíví minimálně tři vinařství, salón vín a budou mít příležitost komunikovat s renomovanými odborníky z praxe. Cena zahrnuje činnost lektora, vzorky a cenu exkurze včetně degustace, večeře, konzumace a ubytování v penzionu s polopenzí. Doprava vlastní. Ukončení kurzu exkurzí a závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží certifikát Slezské univerzity Opava.

 

Cena kurzu je 6000,- Kč/os.

Kurz  probíhá v termínech dle dohody.

Minimální obsazenost kurzu je 12 osob, maximální 24 osob.

Lektoři: Sommeliér  Václav Šmach, pedagog Mgr. Alexandr Burda

 

Příklad množstevních slev pro skupiny:

Skupina 10 osob uhradí 10 x 5500,- Kč

Skupina 15 osob 15 x 5000,- Kč

Skupina 20 osob 20 x 4500,- Kč

 

 

 1. Základy sommeliérství – dvoudenní kurz ve vinařství

Určeno: Všem zájemcům o poznání moravských vín

Přínos: Znalosti přinášející společenskou prestiž i orientaci na trhu

Využití: Vhodné jako teambuilding, setkání s obchodními partnery, školení obchodního oddělení nebo managementu firmy

Posluchači se seznámí s pěstováním, výrobou, nákupem a servisem vín, pochopí podstatu kvality vín a jejich senzorické hodnocení. Hodinová dotace teoretické výuky je 12 h. Teoretická část je doplněna o degustace ve dvou vinařstvích. Cena zahrnuje činnost lektora, degustační vzorky, neomezenou konzumaci vín, polopenzi a 1 x ubytování v penzionu ve dvoulůžkových pokojích. Doprava vlastní.

 

Cena kurzu je 4000,- Kč/os

Kurz  probíhá v termínech dle dohody.

Minimální obsazenost kurzu je 10 osob, maximální 24 osob.

Lektoři: Sommeliér  Václav Šmach, pedagog Mgr. Alexandr Burda  

 

Příklad množstevních slev pro skupiny:

Skupina 10 osob uhradí 10 x 3500,- Kč

Skupina 15 osob 15 x 3300,- Kč

Skupina 20 osob 20 x 3000,- Kč

     

 

 1. Základy sommeliérství – jednodenní kurz

Určeno: provozní, vedoucí restaurace, majitel, obsluhující personál

Výukový cíl: Osvojení si znalostí v oblasti nákupu, skladování, nabídky vín. Servisní dovednosti.

Přínos: Zkvalitnění servisu, zefektivnění nabídky a zvýšení profitu z prodeje

Hodinová dotace 8 h. Objasnění kvality vín. Vinařský zákon, rozdíly ve výrobě vín, nákup a skladování vín, servisní dovednosti, senzorické posouzení, základy enogastronomie a doporučení vín k pokrmům.  Cena 12 000,- Kč obsahuje degustační vzorky. Kurzu se může zúčastnit 6-12 osob.

Lektoři: Sommeliér  Václav Šmach, pedagog Mgr. Alexandr Burda  

 

Příklad množstevních slev pro skupiny:

Skupina 10 osob uhradí 10 x 3500,- Kč

Skupina 15 osob 15 x 3300,- Kč

Skupina 20 osob 20 x 3000,- Kč

 

 

 1. Kurz barista I. stupně

Určeno: studenti odborných škol SŠ, VŠ, vyučující odborných předmětů, obsluhující personál, provozní, vedoucí podniku, majitel

Výukový cíl: Objasnit kvalitu kávových nápojů a naučit se správně pracovat s kávovarem.

Přínos: Kvalitní kávy typu espresso významně zefektivňují příjmy podniku.

Cílem kurzu je získat základní pracovní návyky, seznámit se s technologií a dokonale připravit základní nápoje  espreso a cappuccino. Ukončení testem a praktickou zkouškou. Absolvent obdrží certifikát Slezské univerzity v Opavě.

 

Cena kurzu je 2500,- Kč/os.

Posluchači pracují ve skupinkách 4-6 osob.

Termín: Přednáška první týden v březnu, praktická část po individuální dohodě ve skupinách.

Lektor: Mgr. Alexandr Burda, Mgr. Petra Cholevíková

 

Příklad množstevních slev pro skupiny:

Výukový den na firmě nebo v našich prostorách v Opavě do osmi školených osob je v ceně 8000,- Kč včetně materiálu.

 

 1. Kurz barista II. stupně

Určeno: absolventům prvního stupně nebo osobám s větší zkušeností z provozu a soutěží. studenti odborných škol SŠ, VŠ, vyučující odborných předmětů, obsluhující personál, provozní, vedoucí podniku, majitel

Výukový cíl: Kvalitní příprava káv typu espresso a základy latte art

Přínos: Zvýšení prodeje kávových nápojů a získání konkurenční výhody kvalitní službou.

Kurz je určen absolventům kurzu barista I. stupně nebo odborníkům z praxe, kteří splní podmínky pro zařazení do kurzu odbornou rozdílovou zkouškou. Vzdělávacím cílem kurzu Barista II. stupně je osvojení si správných pracovních návyků při přípravě celé řady káv typu espreso a káv s mlékem a zdokonalení se v jejich přípravě. Kurz je doplněn
o výuku latte art.  Cena kurzu pro veřejnost je 2500,- Kč/os. Posluchači pracují ve skupinkách 2-3 osoby. Ukončení testem a praktickou zkouškou. Absolvent obdrží certifikát Slezské univerzity v Opavě.

 

Příklad množstevních slev pro skupiny:

Výukový den na firmě nebo v našich prostorách v Opavě do čtyř školených osob je v ceně 8000,- Kč včetně materiálu.

Lektor: Mgr. Alexandr Burda

 

 1. Jednodenní barmanský kurz – základy

Určeno: začínajícím barmanům i zájemcům z řad široké veřejnosti. Cílem kurzu je seznámit uchazeče s druhy míchaných nápojů, způsoby přípravy, prakticky procvičit přípravu míchaných nápojů a seznámit se s novými trendy v barmanství.  Hodinová dotace 8 h.

 

Cena kurzu včetně dopravy a materiálu je 10000,- Kč

Kurzu se může zúčastnit 4-12 osob

Termín a prostory dle dohody

Lektor: Bc. Štěpánka Schreierová

 

 

 1. Jednodenní barmanský kurz – Teambuilding

Určeno: zájemcům z řad široké veřejnosti. Cílem kurzu je seznámit uchazeče s druhy míchaných nápojů a způsoby jejich přípravy. Posluchači se naučí připravit minimálně deset míchaných nápojů a prakticky je procvičí. Seznámí se s druhy lihovin, ochutnají proslulé světové drinky.  Hodinová dotace 6 h.

 

Cena kurzu včetně dopravy a materiálu je 12000,- Kč

Kurzu se může zúčastnit 8-15 osob

Termín a prostory dle dohody

Lektor: Bc. Štěpánka Schreierová

 

 

 1. Jednodenní barmanský kurz – pokročilý

Určeno: zkušeným barmanům a absolventům základního barmanského kurzu organizovaného CBA. Cílem kurzu je prakticky procvičit přípravu míchaných nápojů a seznámit se s novými trendy v barmanství – americká barová škola. Hodinová dotace 8 h.

 

Cena kurzu včetně dopravy a materiálu je 12000,- Kč

Kurzu se může zúčastnit 4-8 osob

Termín a prostory dle dohody

Lektor p. Jaroslav Labounek, člen CBA, Bc. Štěpánka Schreierová

 

 

 1. Jednodenní kuchařský kurz

V průběhu kurzu se posluchači seznámí s moderními trendy v gastronomii, food designem, šetrnými úpravami, slow food, sezonností apod. Náklady na suroviny se liší dle volby tématu a počtu účastníků. Je nutno kalkulovat cca 300- 500,- Kč/os. Suroviny může podnik dodat i vlastní, případně vložit jejich pořízení do svých nákladů.

 

Nabízíme tyto tematické okruhy:

 • Mezinárodní gastronomie – Maďarsko,
 • Mezinárodní gastronomie – Francie
 • Mezinárodní gastronomie – Itálie
 • Mezinárodní gastronomie – Rusko
 • Ryby a plody moře
 • Sezónní suroviny – jaro, léto, podzim, zima
 • Dezerty v restauračním provozu
 • Úpravy zvěřiny
 • Slezská kuchyně

 

Minimální počet osob 4, maximální 12.

Náklady na práci dvou lektorů včetně dopravy 8000,- Kč

Termín

Lektoři: Mgr. Michal Adam, Mgr. Zdeněk Remeš

 

 

 1. Kuchařský kurz – Teambuilding

Téma si zvolí účastníci sami. Od finanční náročnosti surovin se odvíjí i cena. Kromě týmové práce v kuchyni se účastníci dozvědí zajímavosti o kávě, vínu a případně i lihovinách a míchaných nápojích. Program lze rozšířit o šumivá vína, etiketu stolování, zdravý životní styl apod. Program trvá přibližně 8h včetně konzumace pokrmů a nápojů. Skupina je rozdělena do týmů připravujících jednotlivé chody. První tým připravuje pokrm, druhá degustuje vína, třetí připravuje kávy. Po dokončení chodu nastává jeho konzumace a diskuse u stolu. Následuje výměna činnosti týmů.

Celodenní zábava s poznáním pro celou skupinu je prakticky za cenu oběda a večeře v restauraci…

 

Nabízíme tyto tematické okruhy:

Příklad cenové nabídky pro skupinu osmi až dvanácti osob:

Gastronomie Maďarska, Ruska, Rakouska …………………. 18 000,- Kč

Gastronomie Francie, Itálie …………………………………..24 000,- Kč

Ryby a plody moře,  Úpravy zvěřiny………………………….24 000,- Kč

Sezónní suroviny – jaro, léto, podzim, zima………………….24 000,- Kč

 

Doporučujeme:

Region Opavské Slezsko (včetně míchaných nápojů)…..……20 000,- Kč

 

Minimální počet osob 8, maximální 20.

Termín po dohodě, místo realizace – Gastrocentrum Slezské univerzity v Opavě, případně restaurační kuchyně a salónky u smluvního partnera.

Lektoři: Mgr. Michal Adam, Mgr. Zdeněk Remeš,

             Mgr. Alexandr Burda, Bc. Štěpánka Schreierová  

 

 

 1. Etiketa stolování

Program je určen skupinám a využijí jej všichni, kteří často navštěvují společenské podniky i restaurace. Cílem je dodat našim absolventům „ potřebnou jistotu“ při správnosti stolování, objednávání, ale i případné reklamaci. Podmínkou je dodržení dress code účastníků. Nenásilnou formou v podobě gurmánského zážitku jsou posluchačům sdělovány informace z oblasti společenského chování, zvláštnosti konzumace jednotlivých pokrmů a nápojů. Posluchači se dozví co je vhodným aperitivem, digestivem nebo o vhodnosti kombinace nápojů s pokrmy. Slavnostní večeře nebo oběd jsou vedeny v uvolněné atmosféře a lektor flexibilně reaguje na dotazy a podněty účastníků.

 

Cena činnosti lektora je 4000,- Kč

Cena konzumace vychází z tržních cen menu provozoven, je nutno vycházet z minimální částky 800,- Kč/ os.

Doba trvání cca 3-4 h

Termín dle dohody.

Minimální počet 2 os., maximální 30 os.

Místo konání: Gastrocentrum SU Opava, Vinárna U Přemka Opava, Hotel Lanterna Velké Karlovice případně jiný smluvní partner.

Lektor: Mgr. Alexandr Burda

 

 

Za tým lektorů

Mgr. Alexandr Burda

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

FPF, Slezská univerzita Opava

Tel.: 608 720 910